Untitled Document
เรื่อง
วิธีทำดอกไม้ดิน
โดย
อ.สมดา หมั่นขีด

                      วิธีทำกล้วยไม้ แคททรียา ขนาดใหญ่ M

วัสดุอุปกรณ์

ดินญี่ปุ่น                                                1     ก้อน

ดินไทย                                                 1    ก้อน

ก้านลวดพันอ้วน เบอร์ 18 X 12             5    เส้น

เหล็กคลึงปลายแหลม                             1    อัน

เหล็กมีด                                                1   อัน

กรรไกรแบบบาง                                    1   อัน

ฟลอร่าเทปสีเขียว                                   1  ม้วน

เครื่องรีดดิน                                           1  ตัว

พิมพ์ตัดแคททรียา M ใหญ่                     1   ชุด

เรซินกดลายแคททรียา-ใหญ่                    1   อัน

เรซินเกษรแคททรียา                               1   อัน

พู่กันทาสี เบอร์ 5 , 6 , 7  อย่างละอัน                       

กาวร้อนหรือกาวแห้งเร็ว                          1  ขวด

สีน้ำมัน เบอร์  6, เบอร์ 8 , เบอร์ 37 , เบอร์ 40 , เบอร์ 3

รังไข่                  

ถุงรีดดิน

            วิธีทำดอกลีลาวดีจิ๋ว

ที่มา : www.flowerhandmade.com